Prva publikacija na našem govornom području, koja donosi detaljne informacije i ilustracije o simbolima, kodovima, modnim i muzičkim trendovima savremenih fašističkih i neonacističkih grupa, organizacija i pokreta, sa ciljem upoznavanja i upozoravanja javnosti na ovu problematiku. 

 

http://www.csi-platforma.org/node/9