Eskalacija napada na objekte pripadnika manjinskih zajednica u Vojvodini nije samo problem policije, već celokupnog društva.  Narocito zabrinjava činjenica da  99% izvršilaca ovih dela nema ni 18 godina.

http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/novi-sad/veljovic-skoro-svi-napadaci-maloletni-to-zabrinjava_528569.html