26.12.2014

Organizacije civilnog društva članice LIGE ROMA, zahtevaju od Ministarstva unutrašnjih poslova da javnosti učini dostupnim Nacrt akcionog plana za poglavlje 24 (Pravda, sloboda i bezbednost) i omogući učešće zainteresovanih strana od samog početka njegove pripreme.
Organizacije predvođene članicama radnih grupa za poglavlja 23 i 24 u Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji i SEKO mehanizma za oblast pravde i unutrašnjih poslova izražavaju nezadovoljstvo zbog netransparentnog postupanja MUP-a u procesu izrade Nacrta akcionog plana za poglavlje 24.
Ovakvim postupanjem MUP krši vladine Smernice za uključivanje organizacija civilnog društva u proces donošenja propisa.
Akcioni plan za poglavlje 24, jedno od najbitnijih u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, je dokument na osnovu koga će se vršiti usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa evropskim standardima u oblastima pravde, slobode i bezbednosti.
Ovaj dokument navodi prioritete Vlade za borbu protiv organizovanog kriminala, droga, trgovine ljudima, terorizma, upravljanje granicama i migracijama i druge teme od značaja za bezbednost građana i građanki. Od njegove uspešne primene u velikoj meri zavisi napredak Srbije u evropskim integracijama. Nedopustivo je da MUP kao ministarstvo nadležno za njegovu izradu ne uključi OCD, profesionalna udruženja, medije, građane i ostale zainteresovane strane u taj proces.
Tražimo da MUP dostavi Nacrt na uvid javnosti i omogući slanje predloga od najranije faze njegove izrade.
Odlaganje uključivanja OCD u proces izrade ovog dokumenta u suprotnosti je sa principom aktivnog učešća građanskog društva u svim fazama procesa donošenja propisa. Ovo načelo predstavlja jedno od osnovnih načela evropskog upravljanja javnim poslovima i podrazumeva uključivanje OCD počevši od planiranja izrade nekog propisa, preko izbora regulatornih instrumenata i izrade propisa, do praćenja primene propisa u cilju vrednovanja njegove svrsishodnosti.
Takođe, pozivamo MUP da javnosti učini dostupnim prateću dokumentaciju za izradu Akcionog plana za poglavlje 24.
MUP i sva druga ministarstva treba da se postupe u skladu sa primerom Ministarstva pravde, koje je na svojoj stranici učinilo dostupnim: prevod Izveštaja sa skrininga, prvi i drugi nacrt Akcionog plana za poglavlje 23, izveštaj o uključenosti građanskog društva i metodologiju procene troškova. Verujemo da je dostupnost ovih dokumenta građanima Srbije neophodna u cilju veće otvorenosti pristupnih pregovora i razumevanja procesa pristupanja EU.

Vlada treba da obezbedi da sva ministarstva dosledno omoguće učešće građanskog društva u procesu pregovora sa EU i brižljivo razmatranje svih komentara koji imaju za cilj ostvarivanje napretka Srbije u procesu pristupanja EU.
Učešćem organizacija civilnog društva u procesima pripreme, donošenja i primene propisa povećava se njihova preciznost i razumljivost, pozitivni efekti koje proizvode, olakšava se njihovo sprovođenje i smanjuju troškovi primene.
Pozivamo sve organizacije civilnog društva, strukovna udruženja, akademsku zajednicu i druge građane i građanke zainteresovane za pristupanje Srbije EU da se pridruže ovoj inicijativi slanjem mejla na adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Za Ligu Roma
Osman Balić
26.12.2014