1-blog mala 2-blog mala

http://www.kurir.rs/planeta/rumun-prosao-kroz-pakao-banda-roma-upropastila-mi-je-zivot-clanak-1623383

Liga Roma – stalna konferencija romskih udruženja građana osuđuje svaki vid nasilnog ponašanja, bez obzira na uzrast izvršilaca, i njihovu etničku pripadnost.
I poslednji nemili događaji maloletničkog nasilja ukazuju na alarmantnu pojavu sveukupne prekarizacije našeg društva. Liga Roma želi da ukaže na ovu opasnu pojavu svim nadležnim državnim ustanovama. Želimo da ukažemo da su društvene nauke u svetu i u Srbiji već uočile ovu pojavu i da je ona predmet ozbiljnih istraživanja. Bojimo se činjenice da država ovu pojavu niti vidi, niti razume i da je njeno delovanje, u susretu sa njom, neadekvatno i nestručno. I bojimo se da i ovog puta država nije ni sposobna ni spremna da uđe u produktivno sadejstvo sa naukom. Prekarijat nema etnički, već ima socijalni uzrok. Toj klasi pripadaju sve veći slojevi stanovništva (bez obzira na bilo kakvu pripadnost pojedinaca) i njihove reakcije su proizvod sasvim određenih društvenig prilika. Romi su, i ovom prilikom upozoravamo, društvena grupa pod najjačim udarom prekarizacije.
Dugogodišnji nerad i nebriga nadležnih ministarstava i gradskih služba grada Beograda u kojima nema ni jednog zaposljenog službenika romske nacionalnosti, zajedno sa senzacionalističkim pisanjem idu na ruku ekstremističkim organizacijama i puzajućem fašizmu koji mogu ove slučajeve iskoristiti za političku promociju i izazivanje anticiganizma u Srbiji.
Posledice diskriminatorskog odnosa vlasti prema Romima u poslednjih dvadeset godina, beda, beznađe i glad kucaju na vrata i drugih građana Srbije. Maloletni prestupnici su vesnici društvenog stanja u kome tamo gde je glad, nema ni kulture ni bezbednosti.
Liga Roma zahteva od nadležnih gradskih organa i nadležnih ministarstava da konstruktivno pristupe rešavanju problema Roma u Beogradu, siromaštvu, beskućništvu i nasilju. Ukoliko nadležni organi ne osećaju profesionalnu odgovornost za bavljenje problemima siromaštva, predlažemo im da angažuju romske nevladine organizacije koje će rado pomoći. U tu namenu mogu se upotrebiti sredstva koje je naša država vec dobila od strane evropskih fondova I Svetske zdravstvene organizacije.
Od Saveta za štampu i Ministarstva kulture Liga Roma zahteva da se uputi apel tabloidima u Srbiji da ne stvaraju i ne šire međuetničku mržnju i da poštuju minimalne standarde u zaštiti prava dece.

Osman Balić
Predsednik predsedništva
Liga Roma
25.11.2014