Sait Balić  -  biografija

Sait BalicRođen 03.01.1932 god. u Nišu od majke Fatime i oca Osmana, starinara. Po završenom bravarskom zanatu završio je mašinski fakultet u Nišu i stekao zvanje mašinskog inženjera.

U pokret emancipacije Roma uključuje se 1950 godine prilikom pokušaja komunističke vlasti tadašnjeg Niša da isele Rome iz njihove mahale u kojoj su živeli više od 80 godina. Uključuje se u društvo Rom "Iba Ademović" koje je tada bilo jedno od nukleusa buđenja svesti o problemima Roma u tadašnjoj Jugoslaviji. Komunistički pogled na pitanje nacionalnih manjina i težnja za tihom asimilacijom Roma terale su napredne Rome da započnu borbu za svoja etnička i ljudska prava.


  • Opismenjavanje 121 odraslih lica romske nacionalnosti na Narodnom Univerzitetu u Nišu, (1998.)
  • Prva predškolska ustanova za romsku decu u dva niška naselja (1997-2004)
  • Usvajanje Lokalne strategije obrazovanja Roma u Nišu od strane Skupštine grada
  • Kampanja za upis dece u predskolske ustanove (svake godine)
  • Pedagoski asitenti u O.Š. Vuk Karadžić, Niš, prva škola u Srbiji sa ovim modelom, (2003.)