Obrazovanje

 • Opismenjavanje 121 odraslih lica romske nacionalnosti na Narodnom Univerzitetu u Nišu, (1998.)
 • Prva predškolska ustanova za romsku decu u dva niška naselja (1997-2004)
 • Usvajanje Lokalne strategije obrazovanja Roma u Nišu od strane Skupštine grada
 • Kampanja za upis dece u predskolske ustanove (svake godine)
 • Pedagoski asitenti u O.Š. Vuk Karadžić, Niš, prva škola u Srbiji sa ovim modelom, (2003.) 

Stanovanje

 • Raseljavanje dela romskog naselja "Stočni trg" u Nišu i dodeljivanje 36 konfornih stanova u Nišu ( 1982),
 • Izrada urbanističke dokumentacije za naselja "Stočni trg" i "Beograd Mala" (2002-2004),
 • Komunalno opremanje (asvaltiranje, vodovod i kanalizaciona mreža) u dva romska naselja u Nišu iz budžeta grada ( 2000-2006),
 • Izgradnja trafo stanice u naselju "Beograd Mala" u Nišu (2004),
 • Formiranje dva kućna saveta mahala u dva najveća naselja u Srbiji sa po 4000 stanovnika romske nacionalnosti,
 • Poboljšanje stanja sanitarnog uredjenja romskih naselja u Bujanovcu i Lebanu (2006)

Zdravstvo

 • Godišnje akcije vakcinacije romske dece u Nišu i okolnim selima (od 1998-2007.) sa Domom Zdravlja Niš),
 • Sistematska godišnja deratizacija romskih naselja u Nišu u periodu 2000- 2005. godine,
 • Uvedeni lokalni zdravstveni medijatori za Rome u Nišu, Aleksincu i Beloj Palanci,
 • Zdravstveni punkt za Rome u Nišu (2006),
 • Sporazum o saradnji niškog Doma zdravlja i Društva Rom Niš - kućna nega 420 porodica,
 • Pilot projekat zdravstvenih medijatora u romskoj zajednici ( 2007.),
 • Tip projekta: razrada modela medijatora i njegova institucionalizacija.

Zapošljavanje

 • Izradjena i usvojena od strane NSZ, Lokalna strategija zapošljavanja Roma u Nišu (2005),
 • Formirana Agencija za podsticanje preduzetništva niških Roma (2005-2006). Rezultat: prekvalifikovano 62 , otvorilo i registrovalo radnje 439 Roma pijačnih prodavaca,
 • Formirano udruženje - Sindikat sakupljača sekundarnih sirovina (2006),
 • Jačanje kapaciteta romske zajednice u oblasti zapošljavanja u Nišavskom okrugu, (2010), Tip projekata: mera socijalne intervencije u 6 lokalnih samouprava,
 • Jačanje društvene pozicije individualnih sakupljača sekundarnih sirovina, Tip projekta: javno zastupanje.

Informisanje

 • Inicijacija i početna podrška u osnivanju prve romske radio televiziske stanice RTV Nišava (2002)

Kultura

 • Organizacija dve Smotre kulturnih dostignuća Roma Srbije – predsednik organizacionog odbora ( 2001-2002),
 • Izdata Antologija romske poezije " Jabuka u srcu" (2002),
 • Izdata knjiga prof. Luke Prošica – „Romska filozofija" (2005),
 • Autorstvo brojnih radova o kulturnom identitetu Roma - ROMANIPE - (2005).

Lokalna samouprava

 • Održana obuka lokalnih funkcionera u oblasti upravljanja naconalno mešovitim sredinama u 36 opština Srbije (LGI PROGRAM – OSI Budapest 2002-2004)
 • G.U. Niš - socijalna karta (2001) – instiutcionalizovano, koristi se i danas,
 • Lokalna strategija obrazovanja Roma - Niš,(2004),
 • Lokalna strategija zapošljavanja Roma Niš - Niš (2005),
 • Savet za međunacionalne odnose - Statut grada Niša, (2008),
 • Strategija socijalne zaštite - Grad Niš (2010),
 • Strategija Bezbednosti - Grad Niš, (2010),
 • Reciklažni centar u Nišu - mera za zapošljavanje Roma (u toku),
 • Opštinski akcioni planovi za unapređenje položaja Roma u 6 opština.

Državna Uprava

 • Zdravstveni medijatori, (2006 -2007) , model koji je 2008. instutiucionalizovan,
 • Afirmativne mere u obrazovanju Roma – Ministarstvo Prosvete,
 • Afirmativne mere u oblasti ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu, Ministarstvo zdravlja,
 • Romi lokalni opštinski koordinatori u 54 opštine, (2006),
 • Nacionalna strategija za unapređenje položaja Roma,
 • Akcioni planovi dekade Roma (obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvo i stanovanje),
 • Predlog mera za unapređenje položaja individualnih sakupljača sekundarnih sirovina,
 • Predlog mera Nacionalnoj službi zapošljavanja u vezi Roma,
 • Učešće u izradi Strategije intergracije Roma u SCG (2002-2003),
 • Učešće u izradi Strategije za razvoj malih i srednjih preduzeća u Nišu (2003),
 • Učešće u izradi Stretegije održivog razvoja za potrebe Vlade Srbije (UNDP 2006),
 • Učešće u izradi Strategije smanjenje siromaštva Srbije(2003),
 • Kampanja unapredjenja poslovne saradnje sakupljača sekundarnih sirovina IFC-Svetska Banka (2007),
 • Monitoring dekade Roma, (2007-2010), - tip projekta: izgradnja efektivnih institucija za sprovodjenje Akcionih planova Dekade Roma na državnom i lokalnom nivou,
 • Medijatori u zapošljavanju (2011). ROMED - Savet Evrope 2011 - ekspertiza,
 • Popis stanovništva 2011 god. - kampanja,
 • Unapređenje pristupa ekonomskim pravima romskih zajednica u Topličkom i Pirotskom okrugu,
 • Strategija unapređenja položaja Roma 2012 – 2014 god.