TANjUG, 28 Septembar 2016.17:25
 

Na Filološkom fakultetu u Beogradu danas su svečano dodeljeni sertifikati polaznicima koji su položili ispit znanja iz romskog jezika sa elementima nacionalne kulture, a državni sekretar u Ministarstvu za rad Nenad Ivanišević je tim povodom poručio da je to istorijski korak za romski jezik.

Ivanišević, koji je i predsednik Saveta za unapređivanje položaja Roma i sprovođenje Dekade Roma, istakao je da je reč o projektu ,,Uvođenje romskog jezika sa elementima nacionalne kulture u osnovne škole u Srbiji", u okviru kog je organizovan ispit.

Ocenivši ovaj projekat istorijskim korakom za romski jezik, Ivanišević je izrazio nadu da će ubuduće biti i veliki broj polaznika kursa koji nisu romske nacionalnosti.

Srpsko društvo, prema njegovim rečima, treba da upozna jezik i kulturu nacionalnih manjina da bi moglo da se govori o pravoj integraciji, saopštilo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Predsednik Romskog nacionalnog saveta Vitomir Mihajlović izjavio je da proces uvođenja romskog jezika u osnovne škole u Srbiji traje četrdeset godina i da su sadašnje aktivnosti po pitanju edukacije učitelja i uvođenja jezika u obrazovne ustanove najznačajnije za inkluziju Roma

Uz pomoć projekta polaznici seminara će imati mogućnost da se zaposle u školama u kojima postoje uslovi da se realizuje nastava predmeta romski jezik sa elementima nacionalne kulture.

Od 56 kandidata, koliko je bilo prijavljeno za polaganje ispita, test je uspešno završilo njih 47