47578030 1392717940863536 6196748097062699008 n

 

Govor Osmana Balića prvog dana Međunarodne konferencije o zapošljavanju Roma u Budimpešti.

Celi snimak možete pogledati na sledećem linku - ovde.

 

 

 

Objavljeno : 11.12.2018.          
 

U regionu ne postoji jasna vizija buduće politike zapošljavanja mladih Roma niti borba protiv rada na crno u kojem dominira romska zajednica. Predsednik Lige Roma Osman Balić izjavio je da 70% Roma radi u sivoj zoni, dok oni koji rade legalno, rade u komunalnim preduzećima. Balić je na međunarodnj konferenciji u Budimpešti ocenio da bi politička spremnost da se nešto učini u velikoj meri ubrzala emancipaciju Roma i da bi to bio signal romskoj zajednici da se školovanje isplati.


Drugog dana regionalne konferencije Inovativni pristupi zapošljavanju Roma, u organizaciji Saveta za regionalnu saradnju i Fonda za obrazovanje Roma, Balić je 11. decembra rekao da su postojeći akcioni planovi i strategije za zapošljavanje Roma neprimenjivi i neozbiljni i da predstavljaju nerealne želje.

"Nemamo konzistentnu i jasnu politiku zapošljavanja Roma. Vlade i ministarstva zemalja regiona ne bore se protiv rada na crno u kojem Romi dominiraju, i još nije jasno ko je odgovoran i čija je obaveza da planira i sprovodi politike obrazovanja i zapošljavanja Roma", kazao je Balić.

"Politika zapošljavanja mora da uđe u romske mahale. Stanje zaposlenosti Roma je katastrofalno, godinama procenat nezaposlenih, a kod radno sposobnih Roma iznosi 70 odsto", kazao je Balić.

Ocenio je da su potrebni "novi, agresivniji modeli" politika koji bi motivisali i uključili Rome u obrazovni sistem i u tržište rada. Balić je rekao da je jedan od razloga visoke nezaposlenosti Roma to što narod uvek sledi političare, a u državnom aparatu takoreći nema Roma.