Knjazevacke Vesti
8. децембар 
Zbog učestalih požara u romskim naseljima u kojima je poslednjih godina poginulo 12 dece, niški „YUROM Centar\"danas je opštini Knjaževac uz podršku Edukativnog centra Knjaževac donirao dva protivpožarne aparata koji će biti postavljeni u romskim naseljima u Knjaževcu.

Predstavnike niškog „YUROM Centar\" primio je pomoćnik predsednika opštine Knjaževac i koordinatora za romska pitanja Goran Popović, koji je istakao zainteresovanost opštine Knjaževac za projekat povećanja bezbednosti Roma u Romskim naseljima i ponudio pomoć lokalne samouprave u formiranju dobrovoljna vatrogasna društva u okviru projekta „Čuvaj se! – Arak tut! 2\".Današnjoj poseti prethodio je obilazak Romskih naselja u Knjaževcu pri čemu su predstavnicima lokalne samouprave i članovima Udruženja Edukativni Centar iz Knjaževca podelili veći broj letaka o prevenciji požara.

Prema rečima direktora „YUROM Centar\" Osmana Balića, protivpožarna zaštita biće instalirana u romskim naseljima u Knjaževcu u okviru projekta \"Čuvaj se\" – \"Arak Tut 2\", dok će se u januaru mesecu uz pomoć Edukativnog centra Knjaževac i lokalne samouprave izvršiti edukacija Roma za njihovo korišćenje.

Balić naglašava da će, osim postavljanja aparata, biti obučena i grupa volontera – vatrogasaca iz samih romskih naselja koji će se integrisati u dobrovoljna vatrogasna društva.

Kako ističu iz ovog centra, dva glavna uzročnika požara u romskim naseljima su velika količina otpada koji Romi skladište u dvorištima ili pored svojih stambenih objekata, kao i loše instalacije.

Više od 20 % slučajeva uzrok požara su loše električne instalacije. Romska naselja su često po obodima gradova i sela, a priključci na mrežu su često nelegalni i loše urađeni što uzrokuje preopterećenje sistema – kažu u YUROM-u.

Prema njihovim rečima, u oko 90 % slučajeva žrtve požara su deca.

YUROM Centar realizuje projekat „Čuvaj se-Arak tut2\" sa ciljem da podigne svest romske populacije o opasnosti od požara i merama koje treba preduzeti ukoliko do požara dodje.Projekat „Čuvaj se!-Arak tut! se sprovodi uz finansijsku podršku EU, Vlade Švajcarske i Vlade Srbije kroz razvojni program Evropski PROGRES, a Knjaževac je jedna od devet opština na čijoj se teritoriji sprovodi ovaj projekat .U prvom krugu realizacije projekta podeljena su 43 aparata u 22 romska naselja u 10 opština na Jugu Srbije. Obučeno je 100 mladih za rukovanje protivpožarnim aparatima, održano 10 tribina na tu temu, a podeljeno šest hiljada letaka.

 

Izazovi romskih preduzetnika; foto: JV
Izazovi romskih preduzetnika; foto: JV
Romi najčešće obavaljaju poslove vezane za pružanje usluga, održavanje čistoće i reciklažu otpada, a izazovi sa kojima se suočavaju su novac, konkurencija koja snižava cenu njihovih proizvoda, ali i predrasude kupaca, rezultati su istraživanja Instituta za teritorijalni ekonomski razvoj „Inter\".

Istraživanje „Romsko preduzetništvo: izazovi i perspektive\" pokazalo je da je novac glavni problem za pokretanje i realizaciju nekog posla, kao i porez i doprinosi na rad koji su visoki, a obim posla mali, što dovodi do sive ekonomije.

Stepen ekonomske aktivnosti Roma na formalnom tržištu rada je nizak. Podaci na osnovu popisa pokazuju da je oko 40 % romske populacije radno aktivno, a od toga 16 % ima sosptveni posao koji najčešće obavlja samostalno. Većinu čine muškarci, a dobili smo i podatke da su neke žene samo registrovane na papiru, ali postoje i one koje stvarno obavljaju neku aktivnost – kažu iz „Inter\"-a
Istraživanje je obavljeno od marta 2016. godine do danas i ključni nalazi, kako objašnjavaju, odnose se na preduzeća koja imaju do 9 zaposlenih, a obim poslovanja svakog drugog anketiranog, kažu, bio je manji od milion dinara.

To su uglavnom porodične firme. Uvideli smo da je nizak nivo saradnje između preduzetnika i poslovnih asocijacija. Mi smo dali set preporuka da se podstakne registracija romskih preduzetnika koji se nalaze u sivoj zoni, oštrije mere i kontrole i da se omogući lakši prelaz iz neregistrovanog u registrovani biznis – dodaju.
U našoj zemlji postoji racionalni odgovor Roma da migriraju ka zapadnoj Evropi, smatra Osman Balić iz „Yurom centra\". On kaže da najviše odgovornosti ima nadležno Ministarstvo i Vlada Srbije, a naročito lokalna samouprava koja, prema njegovim rečima, ništa ne radi kada je u pitanju lokalni ekonomski razvoj, otvaranje novih radnih mesta i poslova.

Sredstava za razvoj preduzetništva kod Roma ima, ali javni sektor koji je zadužen za to, anemično radi. Na primer, 2012. godine 500.000 tona kukuruza je izvezeno, a 540.000 tona reciklažnog materijala. Veliki sakupljači kažu da 90 % tog sakupljenog materijala sakupe ti neformalni sakupljači. To bi za državu trebalo da bude strateško pitanje jer je mnogo sakupljenog materijala, a malo reciklaže, i kad bi se to adekvatno rešilo imali bismo nova radna mesta – ističe Balić.
Pored ankete, u okviru istraživanja rađeni su i dubinski intervjui, a sve sa ciljem da se dođe do konkretnih zaključaka koji bi doneli rešenje problema nezaposlenosti Roma i njihov bolji položaj u društvu.