U prostorijama YUROM Centra u Nišu, 18. 11. 2011. godine održan je sastanak predstavnika RERC-a iz Prokuplja i koordinatora projekta. U cilju stvaranja mogućnosti da se RERC pojavi kao aplikant u mnogim projektima koji su interesantni za poboljšanje ekonomskog položaja Roma, odlučeno je da se pokrene postupak zvanične registracije Regionalnog ekonomskog komiteta u Prokuplju. Takodje, dogovoreno je da se u skorijoj budućnosti organizuje sastanak sa članovima RERC-a Pirot radi razmene iskustava.

Direktor YUROM Centra i koordinator Lige za dekadu Roma, g-din osman Balić učestvovao je 8. novembra 2011. godine u okviru delegacije Republike Srbije, u radu skupa sa temom Osiguranje participativnog učešća Roma u Evropskim integracijama. Skup je održan pod pokroviteljstvom Jiržija Buzeka, predsednike Evropskog parlamenta, sa ciljem ohrabrivanja država u donošenju Državnih strategija za Rome.

U okviru projekta Osnaživanje Roma za pristup ekonomskim pravima  11. i 12. novembra u Vrnjačkoj Banji je održan trening na temu Značaj upljavljanja otpadom i reciklaže. Trening je vodila gospodja Radmila Vladisavljević, a učestvovalo je 40 Roma iz Topličkog i Pirotskog okruga.