YUROM Centar realizuje projekat "Čuvaj se-Arak tut" sa ciljem da podigne svest romske populacije o opasnosti od požara i merama koje treba preduzeti ukoliko do požara dodje.
Projekat "Čuvaj se!-Arak tut! se sprovodi uz finansijsku podršku EU, Vlade Švajcarske i Vlade Srbije kroz razvojni program Evropski PROGRES.
Edukativni film, autora Turkijana Redžepija (Produkcija Romaworld) biće prikazivan u romskim mahalama i želji da se što veći broj Roma upozna sa faktorima rizika i merama koje treba preduzeti da se požar spreči.

 

U utorak, 17. maja je u beogradskom Medija centru održana konferencija pod nazivom "Zašto nam je potrebno ministarstvo za ljudska i manjinska prava?"

Uvodnu reč imali su:

  • Goran Bašić, Centar za istraživanje etniciteta
  • Aleksandar Popov, Centar za regionalizam
  • Osman Balić, YUROM Centar

Učesnici konferencije  još jednom su ukazali na potrebu za ustanovljavanjem Ministarstva za ljudska i manjinska prava i predočili razloge zbog kojih je važno da se u predpristupnom periodu o stanju ljudskih i manjinskih prava stara organ u Vladi sa punom političkom i upravnom odgovornošću.


aqaq

 

 

U niškom Medija centru danas je održana debata o potrebi da se o stanju ljudskih i manjinskih prava u Republici brine Ministarstvo, a ne Kancelarija kao do sada.

Uvodnicari su bili:

GORAN BAŠIĆ, Centar za istraživanje etniciteta

OSMAN BALIĆ, YUROM Centar

ĐOKICA JOVANOVIĆ, sociolog

 

 

Vise u prilogu Produkcije Romaworld 

http://romaworld.rs/?p=2036