https://ligaroma.org.rs/sr/vesti/592-odrzan-trening-za-istrazivace-za-monitoring-sprovodenja-romskih-politika.html

„Trening za istraživače za monitoring sprovođenja romskih politika" održan je 20 - 21. februara 2017. godine u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Nišu.

Njemu je prisustvovalo je 26 istraživača i 6 trenera za razvoj metodologije za monitoring nacionalne strategije i lokalnih Akcionih planova.

Trening su vodili ekspert i autori za izradu metodologije za praćenje javnih romskih politika za oblasti stanovanja, zapošljavanja, obrazovanja, socijalne politike i zdravlja: Goran Bašić - ekspert, Osman Balić – oblast zapošljavanja, Branislava Žarković – oblast stanovanja, Milena Mihajlović – oblast obrazovanja i Nataša Dajić Miljković – oblast socijalna politika i zdravlje, Dragan Dobrašinović – oblast budžeta.

DSC08196

 

 

Objavljeni javni pozivi i konkursi za aktivne mere zapošljavanja

Beograd | Saopštenje, 7. фебруар 2017.

Nacionalna služba za zapošljavanje danas je objavila 11 javnih poziva i konkursa za realizaciju aktivnih mera zapošljavanja u 2017. godini. Svi tekstovi sa pratećom dokumentacijom dostupni su na sajtu Nacionalne službe - www.nsz.gov.rs, u svim filijalama NSZ, kao i u publikaciji Poslovi br. 712.

Podsticanju preduzetništva namenjeni su javni pozivi za dodelu subvencija za samozapošljavanje i samozapošljavanje nezaposlenih romske nacionalnosti. Iznos subvencija za samozapošljavanje koji se dodeljuje jednokratno je 180.000 dinara, a 200.000 dinara u slučaju samozapošljavanja viškova zaposlenih i 220.000 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, što predstavlja novinu u odnosu na prethodnu godinu. Poslednji rok za podnošenje zahteva sa biznis planom za samozapošljavanje je 10. april.

Javni poziv za poslodavce za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima otvoren je do utroška sredstava, odnosno najkasnije do 30. novembra 2017. godine, a visina subvencije se kreće od 150.000 do 300.000 dinara.

NSZ je raspisala i javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima će biti angažovano 5.000 nezaposlenih. Poseban konkurs namenjen je realizaciji javnih radova na kojima će biti angažovano 1.850 nezaposlenih osoba sa invaliditetom, uz novinu da se ove godine radovi organizuju i u oblasti kulture.

Raspisani su i javni pozivi za realizaciju programa stručne prakse, sticanja praktičnih znanja za nekvalifikovana lica, sticanja praktičnih znanja za viškove zaposlenih i dugoročno nezaposlena lica koja su na evidenciji NSZ duže od 18 meseci, kao i obuke na zahtev poslodavca, koje će moći da koriste i preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Zapošljavanju osoba sa invaliditetom namenjeni su i javni konkursi za subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva i za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima.

Akcionim planom zapošljavanja za 2017. godinu, koji je usvojila Vlada Srbije, predviđeno je da za aktivne mere zapošljavanja ove godine bude izdvojeno 2,8 milijardi dinara iz sredstava Nacionalne službe, kao i dodatnih 550 miliona dinara za osobe sa invaliditetom.

http://www.nsz.gov.rs/live/info/saopstenja/objavljeni_javni_pozivi_i_konkursi_za_aktivne_mere_zapo_ljavanja.cid33604?page=0

 

 

Предложено оснивање асоцијације Рома предузетника

- Предузетништво је једина шанса у којој Роми могу да нађу запослење и себи обезбеде економску егзистенцију, јер смо ми друштво у транзицији - рекао је директор Центра YУРОМ Осман Балић на јучерашњем Округлом столу у просторијама Екуменске хуманитарне организације. Овај округли сто организован је како би се представили резултати истраживања у оквиру пројекта \"Ромско предузетништво: изазови и перспективе\". Истраживање је трајало до марта до новембра ове године, а обухватило је 45 ромских предузетника на територији Републике Србије.

- Урадили смо истраживање са стручњацима из Института за територијални и економски развој (Интера) и предложили практичне мере које треба директно да подстакну предузетништво код Рома, али и да отворе питање предузетничке културе – рекао је Балић и додао да резултати показују да је економска активност Рома на формалном тржишту рада ниска, односно да само 16 одсто њих има сопствени посао, као и да их је већина из Војводине. Када је реч о делатностима, ромски предузетници најчешће се баве пружањем услуга, попут одржавања и чишћења пословних простора, рада у фризерским и козметичким салонима и слично, потом у прерађивачкој индустрији, баве се рециклирањем отпада и пољопривредом. Будући да је друштвени контекст врло варљив када је реч о Ромима, како сматра Балић, наилази се и на дискриминацију, као и на \"недовољно чињење централне и локалне власти\". Међу начинима на који би се ово стање превазишло јесу и регулативне промене које би значајно допринеле побољшање услова за развој пословања: обезбеђивање новца, смањење пореза и доприноса на рад, помоћ у пословању у виду обука, опреме, пласмана производа и слично. Такође, једна од мера била би и упућивање тренутних и будућих Рома предузетника на удруживање.

- Предлажемо оснивање Асоцијације Рома предузетника, како бисмо били видљивији и имали већи друштвени утицај, а да ми, као невладине организације, стварамо услове за директну помоћ за отварање предузетничких предузећа - истиче директор YУРОМ-а, додајући да би постојећа Лига Рома била носилац те иницијативе, а да би се најуспешнији предузетници бавили администрацијом процедура.

Иако су у претходних десетак година обезбедили добру сарадњу са Европском комисијом и Европском унијом, од којих добијају одређена финансијска средства што омогућава отварање нових предузећа, Осман Балић наглашава да, упркос свему томе, и даље постоји велика тенденција затварања фирми.

Л. Радловачки

Резултати истраживања

Роми су углавном власиници микро предузећа која су често породичне фирме. Сваки други испитаник је остварио годишњи приход мањи од милион динара, а ромски предузетници су најчешће мушкарци од којих већина има завршену основну или средњу школу. Своје пословање финансирају пре свега из сопствених средстава, а нешто више од половине испитаника се није кредитно задуживало јер не испуњавају кредитне услове.

Preuzeto sa:http://www.dnevnik.rs/drustvo/predlozeno-osnivanje-asocijacije-roma-preduzetnika